Rozkaz č. p1/c29/1990 Zb.Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej federatívnej republiky z 13. apríla 1990 Študijné odbory na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990

ROZKAZ

prezidenta Česko-slovenskej federatívnej republiky

z 13. apríla 1990

Študijné odbory na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave

A.

Podľa § 86 písm. b) zákona č. 39/1980 Zb., o vysokých školách, ustanovujem s účinnosťou od 1. septembra 1990 na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave tieto študijné odbory:

Por. čís.Študijný odborDĺžka riadneho štúdia ( v rokoch )
interné štúdiumštúdium popri zamestnaní
1234
1Výchova a vzdelávanie dospelých45
75 - 22 - 8
2Pedagogika a psychológia56
75 - 04 - 8
3Psychológia45
77 - 01 - 8
4Sociológia45
61 - 21 - 8
5Teória a riadenie kultúry45
81 - 35 - 8
6Filozofia ( v kombinácii s odborom spoločenských vied )56
61 - 01 - 8

B.

Podľa citovaného zákona súčasne zrušujem tieto študijné odbory:

Por. čís.Študijný odbor
12
162 - 60 - 8 Ekonomika armády
267 - 11 - 8 Vojenskopolitický
375 - 01 - 8 Vojenskopedagogický

uvedené v Rozkaze prezidenta ČSSR z 15. júla 1980 v prílohe 1.

Havel v. r.