Zákon č. 94/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990
Účinnosť od 30.03.1990

OBSAH