Ústavný zákon č. 81/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do22.04.1990
Účinnosť od 29.03.1990 do22.04.1990
Zrušený 101/1990 Zb.