Vyhláška č. 75/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

OBSAH