Zákon č. 72/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990 do31.12.1997
Účinnosť od 14.03.1990 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.03.1990 - 31.12.1997

Pôvodný predpis

14.03.1990