Ústavný zákon č. 66/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

66

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. března 1990

o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Poslanec České národní rady a národního výboru skládá tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a Československé socialistické republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a Československé socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“.

Čl. 2

Členové vlády České republiky skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a Československé socialistické republice. Své povinnosti budu plnit podle vůle lidu a v zájmu lidu. Budu zachovávat ústavní a ostatní zákony České republiky a Československé socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“.


Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.