Ústavný zákon č. 66/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.03.1990 Aktuálne znenie