Vyhláška č. 62/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Čiastka 15/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

OBSAH