Vyhláška č. 589/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.

Čiastka 99/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991