Zákon č. 575/1990 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Čiastka 95/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991