Zákon č. 540/1990 Zb.Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 88/1990
Platnosť od 22.12.1990 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1991 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.