Oznámenie č. 538/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 143/1992 Zb. v § 27 ods. 1 bode 36. opätovne ruší výnos uverejnený pod č. 538/1990 Zb. s účinnosťou od 1. 5. 1992.