Ústavný zákon č. 53/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990
Účinnosť od 06.03.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.03.1990 Aktuálne znenie