Zákon č. 525/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane

Čiastka 85/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

21.12.1990