Zákon č. 499/1990 Zb.Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 15.12.1990