Vyhláška č. 485/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.

(v znení č. r1/c23/1991 Zb.)

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 31.03.1996 r1/c23/1991 Zb.

Pôvodný predpis

30.11.1990