Nariadenie vlády č. 475/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady

Čiastka 80/1990
Platnosť od 23.11.1990
Účinnosť od 24.11.1990