Nariadenie vlády č. 468/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy

Čiastka 78/1990
Platnosť od 14.11.1990
Účinnosť od 14.11.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.11.1990 Aktuálne znenie