Ústavný zákon č. 45/1990 Zb.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov

Čiastka 11/1990
Platnosť od 01.03.1990
Účinnosť od 01.03.1990

OBSAH