Vyhláška č. 446/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 31.10.1990

OBSAH