Zákon č. 445/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

(v znení č. 102/2010 Z. z.)

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 01.04.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2010 102/2010 Z. z. Aktuálne znenie
29.10.1990 - 31.03.2010