Vyhláška č. 435/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 29.10.1990