Vyhláška č. 412/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990
Účinnosť od 11.10.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.10.1990 Aktuálne znenie