Vyhláška č. 380/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt

(v znení č. 109/1991 Zb.)

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990 do28.11.1991
Účinnosť od 27.03.1991 do28.11.1991
Zrušený 486/1991 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.1991 - 28.11.1991 109/1991 Zb.
20.09.1990 - 26.03.1991

Pôvodný predpis

20.09.1990