Vyhláška č. 370/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky

Čiastka 60/1990
Platnosť od 06.09.1990 do30.06.1992
Účinnosť od 10.09.1990 do30.06.1992
Zrušený 228/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.09.1990 - 30.06.1992