Vyhláška č. 37/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.03.1990 do31.12.1991

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1990 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

20.02.1990