Vyhláška č. 354/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do30.06.1998
Účinnosť od 01.09.1990 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1990 - 30.06.1998