Nariadenie vlády č. 350/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990