Vyhláška č. 35/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o zmluvných cenách

(v znení č. 170/1990 Zb., 276/1990 Zb.)

Čiastka 9/1990
Platnosť od 13.02.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 09.07.1990 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb.