Vyhláška č. 326/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl

Čiastka 52/1990
Platnosť od 15.08.1990 do31.03.2006
Účinnosť od 27.03.2002 do31.03.2006
Zrušený 102/2006 Z. z.