Vyhláška č. 312/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb.

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do30.05.1991
Účinnosť od 01.08.1990 do30.05.1991
Zrušený 195/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1990 - 30.05.1991

Pôvodný predpis

31.07.1990