Zákon č. 299/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990 do27.12.1992
Účinnosť od 19.07.1990 do27.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.