Nariadenie vlády č. 283/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990
Účinnosť od 09.07.1990