Vyhláška č. 272/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990 do30.06.1998
Účinnosť od 06.04.1995 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.