Vyhláška č. 250/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990 do03.02.1993
Účinnosť od 01.07.1990 do03.02.1993
Zrušený 32/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 - 03.02.1993