Opatrenie č. 248/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 18.06.1990

OBSAH