Oznámenie č. 244/1990 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Pôvodný predpis

15.06.1990