Vyhláška č. 239/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do09.03.1992
Účinnosť od 01.07.1990 do09.03.1992
Zrušený 80/1992 Zb.

OBSAH