Vyhláška č. 236/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.01.1991
Účinnosť od 15.06.1990 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.