Vyhláška č. 234/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.06.1990 do31.12.1990
Zrušený 528/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.1990 - 31.12.1990