Nariadenie vlády č. 231/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1990 - 31.12.2003