Zákon č. 201/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 18.05.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.1990 Aktuálne znenie