Vyhláška č. 199/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.10.1991
Účinnosť od 01.07.1990 do31.10.1991
Zrušený 431/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 - 31.10.1991