Opatrenie č. 177/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Čiastka 31/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.03.1991
Účinnosť od 30.09.1990 do31.03.1991
Zrušený 363/1990 Zb.