Vyhláška č. 174/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa

Čiastka 30/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.08.1993
Účinnosť od 01.07.1990 do31.08.1993
Zrušený 192/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 - 31.08.1993

Pôvodný predpis

18.05.1990