Zákon č. 173/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií

(v znení č. 247/1991 Zb.)

Čiastka 30/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 14.06.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.06.1991 247/1991 Zb. Aktuálne znenie
01.06.1990 - 13.06.1991