Zákon č. 167/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 10.05.1990 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH