Ústavný zákon č. 160/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do30.04.2002
Účinnosť od 10.05.1990 do30.04.2002
Zrušený 227/2002 Z. z.

OBSAH