Oznámenie č. 157/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1990. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 503/1991 Zb. a nadobudli účinnosť 15. decembra 1991.

Pôvodný predpis

28.04.1990