Oznámenie č. 150/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti FMNO zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990